ZŠ Moravany

POZOR!!! Z důvodu velkého zájmu budou otevřeny rovnou 2 šachové kroužky. 

Druhý šachový kroužek bude začínat ve čtvrtek od 15:40 a bude končit v 16:30

Pro koho kroužek je?

Kroužek je určen žákům 1. stupně základní školy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

Organizace kroužku

Kroužek probíhá přímo na Vaší škole každé úterý od 14:45 do 15:30. První hodina je 16.10.2018, poslední hodina je 29.1.2019. Na kroužek dítě dochází na základě dohody s rodiči, a to buď samo nebo jej lektor šachu vyzvedne od doprovodu nebo z družiny. Na šachový kroužek bude chodit 6 až 14 dětí.

Pomůcky

Nejsou potřeba. Veškerý materiál zajistí lektor šachu.

Cena

Kurzovné činí 500 Kč. První 2 lekce si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.

( 2 návštěvy šachového kroužku jsou zadarmo a bez jakýkoliv závazků )

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2001506520/2010, cena je 500 Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte ,,příjmení dítěte - název školy".

Jak se přihlásit

Nezávaznou přihlášku (uveďte jméno dítěte, třídu a školu) pošlete na níže uvedený mail. Závaznou přihlášku dostanou děti od lektora šachu. Prohlédnout si závaznou přihlášku můžete i zde:

Kontakt

Můžete nám napsat na e-mail: JARDA.BURES@EMAIL.CZ nebo volejte Jaroslavu Burešovi, tel. +420 702 875 616

Zajímavosti

Dítě, které se šachy nejlépe naučí, tak dostane v lednu pohár, medaili a diplom.