Základní škola, Brno, Slovanské náměstí 2

Pro koho kroužek je?

Kroužek je určen všem žákům 1. stupně základní školy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet. 

Organizace kroužku

Kroužek probíhá přímo na Vaší škole každý pátek od 14:00 do 15:00. První hodina je 19.10.2018, poslední hodina je 8.2.2019. Na kroužek dítě dochází na základě dohody s rodiči, a to buď samo nebo jej lektor šachu vyzvedne od doprovodu nebo z družiny. Na šachový kroužek bude chodit 6 až 14 dětí.

Pomůcky

Nejsou potřeba. Veškerý materiál zajistí lektor šachu.

Cena

Kurzovné činí 500 Kč.  První 2 lekce si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.

( 2 návštěvy šachového kroužku jsou zadarmo a bez jakýkoliv závazků )

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2001506520/2010, cena je 500 Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte ,,příjmení dítěte - název školy".

Jak se přihlásit

Nezávaznou přihlášku (uveďte jméno dítěte, třídu, školu) pošlete na níže uvedený mail. Závaznou přihlášku dostanou děti na úvodní hodině šachového kroužku. Závaznou přihlášku si můžete stáhnout i zde:

Kontakt

Můžete nám napsat na e-mail: JARDA.BURES@EMAIL.CZ nebo volejte Jaroslavu Burešovi, tel. +420 702 875 616

Zajímavosti

Dítě, které se šachy nejlépe naučí, tak dostane v lednu pohár a medaili.