Průhledné informace o docházce

19.02.2019

Vážení rodiče, 

informace o docházce do kroužku budou veřejné. Každý den po skončení šachového kroužku vyjde na našich stránkách stručný článek o daném kroužku. Jelikož chci chránit soukromí Vašich dětí, tak Vaše děti dostanou přezdívky, které si sami zvolí. 

Bohužel se už v minulosti mnohokrát stalo, že rodič pošle svoje dítě do kroužku, ale dítě do kroužku nedorazilo, ale rodič si myslí, že dorazilo. Opatřením o veřejné docházce se spousta nedorozumění vyloučí.

Přeji Vám poklidné dny!

Jaroslav Bureš