Pozvánka - Uzavřený krajský přebor mládeže v rapid šachu

18.01.2022

Termín: 5.2.2022

Místo konání: Líšeňská 4515//80, 615 00 Brno

Způsob hry: 2 samostatné turnaje

Turnaj A mladší žáci - ročník 2012 a ml. - kategorie HD 8 a HD 10

Turnaj B starší žáci - ročník 2008 a ml. - kategorie HD 12 a HD 14

Turnaje budou započítány na ELO ČR v rapid šachu.

Turnaje jsou součástí Jihomoravského krajského přeboru mládeže v rapid šachu pro sezónu 2021/2022 v kategoriích HD do 14 let (2008 a ml.), do 12 let (2010 a ml.) a do 10 let (2012 a ml.)

Pořadatel: Šachová škola HŘÍBATA, pobočný spolek Jezdců Brno

Ředitel turnaje: Jaroslav Bureš, +420 792 775 158, brno@bures1993.cz

Hlavní rozhodčí: Jan Kotisa (R2) - turnaj A, Radek Skoumal (R2) - turnaj B

Systém hry: Švýcarský systém na 7 kol

Tempo hry: 2 x 15 minut + 5 sekund za provedený tah

Pravidla: - hraje se podle Přílohy Pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach

- nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii.

Hodnocení: 1. Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE),

2. Buchholz bez výsledku soupeře s nejnižším bodovým ziskem, 3. Buchholz

4. Sonnenborn-Berger

 5.Vícekrát černé

 6. Los

Prezence: Od 9:00 do 9:30 proběhne prezence účastníků

Ukončení turnaje: V 16:00

Startovné: 80 Kč. Platba startovného proběhne při prezenci.

Ceny: Diplomy pro 1. až 3. místo v každé kategorii H i D.

Drobné věcné ceny pro všechny účastníky turnaje.

Hrací materiál: Pořadatel zajistí hrací materiál pro 50 dětí.

Přihlášky: Zašlete na e-mail brno@bures1993.cz nejpozději do 2. 2. 2022.

Přihláška musí obsahovat (jméno, příjmení, rok narození, klub a turnaj, který bude hrát).

Přihláška je platná až po jejím e-mailovém potvrzení ředitelem turnaje.

Různé: Účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti pořadatele a JmŠS.

Občerstvení je možné si objednat v restauraci Bowling Brno.

Za děti zodpovídá po celou dobu turnaje doprovod starší 18 let.

Na turnaji budou dodržovány aktuální epidemické předpisy.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic.