Mimořádné rozhodnutí předsedy

24.04.2020

Mimořádné rozhodnutí předsedy pobočného spolku Šachová škola Hříbata:

"S ohledem na mimořádnou situaci ohledně koronaviru a přijatých vládních opatření (nouzový stav), kdy není možné v době od cca poloviny března nejméně do konce dubna 2020 uskutečňovat pravidelná klubová setkání a kroužky pro děti a rovněž s ohledem na komplikovanou sociální situaci mnoha rodin postižených opatřeními v souvislosti s koronavirem, jsem jako předseda pobočného spolku Šachová škola Hříbata rozhodl o odpuštění ½ členského příspěvku za období druhého pololetí školního roku 2019/2020. Pokud se někdo z členů rozhodne, že netrvá na tom, aby mu byla odpuštěná část členského příspěvku vrácena, převádí se zaplacená a odpuštěná část členského příspěvku za období druhého pololetí školního roku 2019/2020 jako záloha na členský příspěvek na následující pololetí."

Autorem článku je Jaroslav Bureš, předseda pobočného spolku Šachová škola Hříbata