Jak remizovat černými figurami s velmistrem

14.11.2018

Na kanále YouTube Robert a Petr šachy vyšlo už 10. video od Jardy Bureše.