Hudcova

Pro koho kroužek je?

Kroužek je určen žákům 1. stupně základní školy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

Organizace kroužku

Kroužek probíhá každé úterý od 16:15 do 17:00. První hodina je 19.2.2019, poslední 28.5.2019. Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku. Na šachový kroužek bude chodit 6 až 10 dětí.

Pomůcky

Nejsou potřeba. Veškerý materiál zajistí lektor šachu Kyril Slepov

Cena

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2001506520/2010, cena je 650 Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte ,,příjmení dítěte - název školy".

Jak se přihlásit

Nezávaznou přihlášku (uveďte jméno dítěte, třídu a školu) pošlete na níže uvedený mail. Závaznou přihlášku dostanou děti od lektora šachu nebo si ji můžete stáhnout z našich stránek. 

Kontakt

Můžete mně napsat na e-mail: XSLYEPOV@GMAIL.COM nebo volejte , tel. +420 739 875 199

Zajímavosti

Dítě, které se šachy nejlépe naučí, tak dostane v květnu pohár, medaili a diplom.