Fakultní základní škola Jasanová 2, Brno

Pro koho kroužek je?

Kroužek je určen žákům 1. stupně základní školy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

Organizace kroužku

Kroužek probíhá přímo na Vaší škole každou středu od 14:00 do 15:00. První hodina je 3.10.2018, poslední 30.1.2019. Na kroužek dítě dochází na základě dohody s rodiči, a to buď samo nebo jej lektor (trenér) vyzvedne od doprovodu nebo z družiny a po skončení jej opět odvede. Šachový kroužek bude navštěvovat 6 až 14 dětí.

Pomůcky

Nejsou potřeba, pokud však dítě bude mít šachy vlastní, bylo by vhodnější, aby je na kroužek nosilo.

Cena

Kurzovné činí 800 Kč. První 2 hodiny si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet. ( = 2 návštěvy šachového kroužku jsou zadarmo )

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2001506520/2010, cena je 800 Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte ,,příjmení dítěte - název školy".

Jak se přihlásit

Nezávaznou přihlášku (uveďte jméno dítěte, třídu a školu) pošlete nejpozději 3 dny před zahájením kroužku na níže uvedený mail. Závaznou přihlášku dostanou děti na papíře formátu A4 na úvodní hodině nebo si ji můžete stáhnout zde.

Kontakt

Můžete nám napsat na e-mail: JARDA.BURES@EMAIL.CZ nebo volejte Jaroslavu Burešovi, tel. +420 702 875 616

Zajímavosti

Dítě, které se šachy nejlépe naučí, tak dostane v lednu pohár a medaili.