Bednářova

Kdy

Každé pondělí od 14:00 do 15:00.

Organizace kroužku

První hodina je 18.2.2019, poslední hodina je 13.5.2019. První 2 lekce si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet. Kroužek probíhá přímo na Vaší škole. Děti budou vyzvednuty v družině. Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro paní vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku. Na šachový kroužek bude chodit 6 až 12 dětí.

Pro koho

Kroužek je určen dětem z 1. třídy 2. třídy, 3. třídy, 4. třídy a 5. třídy. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

Pomůcky

Nejsou potřeba, veškerý materiál zajistí lektor šachu Zdeněk Kroupa. 

Cena

Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2001506520/2010, cena je 600 Kč, do textové zprávy pro příjemce uveďte ,,příjmení dítěte - název školy".

Zajímavosti

Dítě, které se šachy nejlépe naučí, tak dostane v květnu pohár, medaili a diplom.

Jak se přihlásit

Nezávaznou přihlášku (uveďte jméno dítěte, třídu a školu) pošlete nejpozději 7 dní před zahájením šachového kroužku na níže uvedený mail. Závaznou přihlášku dostanou děti na šachovém kroužku, případně si ji můžete stáhnout z našich stránek www.bures1993.cz

Kontakt

Můžete mně napsat na e-mail: Kroupa.Zdenek0@gmail.com nebo mně volejte na tel. +420 775 730 777

Mimochodem

Mezinárodní šachový mistr IM Jaroslav Bureš, předseda Šachové školy HŘÍBATA, devítinásobný mistr České republiky v šachu a olympijský vítěz z roku 2005 sestavil plán výuky šachového kroužku, který se už v minulosti úspěšně aplikoval na několika školách v Brně.